ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία
AMS
Πάφος

Παραλίμνι

Πόλις
Ευρύχου

Δείκτης ρυθμού δόσης [nSv/h]

>2000

500-2000

300-500

200-300

100-200

0-100

Οι τιμές οι οποίες απεικονίζονται στον παρόντα ιστότοπο εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο και δεν γίνεται επιβεβαίωσή τους πριν αναρτηθούν για προβολή, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν δυσλειτουργία των οργάνων μέτρησης ή άλλες αστοχίες μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες τιμές. Ως εκ τούτου, μεμονωμένες απεικονίσεις υψηλών μετρήσεων συγκεντρώσεων ραδιενέργειας σε σχέση με το τι καταμετράται συνήθως ή σε σχέση με το τι καταμετρούν άλλοι σταθμοί ΔΕΝ αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη αυξημένων τιμών ραδιενέργειας. Όλα τα δεδομένα που απεικονίζονται στον παρόντα ιστότοπο υπόκεινται στην πνευματική ιδιοκτησία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, περιλαμβανομένης της επιστημονικής έρευνας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία από το αρμόδιο Τμήμα.

OK
Λάρνακα (0439)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

53.24 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

Λεμεσός (0436)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

49.17 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

Λευκωσία (0437)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

52.29 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

Πάφος (0435)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

52.51 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

Παραλίμνι (0433)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

50.85 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

Πόλις (0434)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

52.07 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

Ευρύχου (0438)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

49.84 nSv/h

Βροχόπτωση

0.00 mm

AMS (0037)

Ρυθμός Δόσης Ραδιενέργειας

49.84 nSv/h

CS-137

0.00 mBq/m3

I-131

11.60 mBq/m3

Artificial Alpha

3.44 mBq/m3

Radon 220

24.50 mBq/m3

Radon 222

24.50 Bq/m3

Artificial Beta

12.90 mBq/m3

Βροχόπτωση

0.00 mm